Privacy Statement

Wij gaan zorgvuldig om met jouw privacy en privacygevoelige gegevens. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Bij het verwerken van jouw gegevens leven wij de wet- en regelgeving van de Europese Algemene Verordening (AVG) na. Daarnaast kan je in dit privacy statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit privacy statement aandachtig door te nemen. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens hebben betrekking op alle informatie die direct of indirect (samen met andere informatie) kan worden gekoppeld aan een natuurlijke persoon. Dit houdt in dat informatie zoals naam- en contactgegevens, afbeeldingen en IP-adressen te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens? 

We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het ontwikkelen en verbeteren van onze producten, diensten, communicatie en de websitefunctionaliteit
 • Voor het verstrekken van informatie en voor het beheer van jouw registratie en/of aanmelding voor onze nieuwsbrief of andere communicatie
 • Voor het verwerken en afhandelen met betrekking tot deelname aan onze promotionele activiteiten
 • Voor het vaststellen van jouw identiteit als je telefonisch, elektronisch of anderszins contact met ons opneemt
 • Om de interesses, wensen en veranderende behoeften van onze consumenten te begrijpen
 • Om je van persoonlijk op jouw afgestemde producten, berichten, advertenties en productaanbevelingen te voorzien 
 • Als wij gebruik maken van ‘user-generated content’, dan verwerken wij uw gegevens om onze websites, social media platforms en nieuwsbrieven aan te vullen met persoonlijke ervaringen, foto’s en video’s.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt:

 • voorletters en/of voornaam,  achternaam, telefoonnummer, e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt op onze website, in correspondentie en telefonisch
 • locatiegegevens
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type. 

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers. 

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar ingeval van administratieve verplichtingen en voor het overige gedurende de looptijd van de opdrachtovereenkomst dan wel voor de duur dat je jouw toestemming voor verwerking van jouw persoonsgegevens niet hebt ingetrokken. 

Beveiliging

De bescherming van jouw en onze privacy is belangrijk voor ons. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Je dient er rekening mee te houden dat er altijd risico’s verbonden zijn aan het verstrekken van persoonsgegevens, hetzij in persoon, telefonisch, via internet of enige andere media of computer en geen enkel systeem of technologie is volledig veilig of “hackerbestendig”. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@cowlessmilc.com.